Semináře pro žadatele

Společný sekretariát ve spolupráci s Regionálními subjekty připravil semináře pro žadatele v Brně, Jihlavě a Českých Budějovicích. 

Semináře pro žadatele

Ve dnech 17., 18. října a 2. listopadu 2023 se konaly další semináře pro žadatele, kterých se zúčastnilo 105 osob. Zájemci byli seznámeni se základními pravidly programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 a novým monitorovacím systémem Jems. Zároveň upozornili zástupci Společného sekretariátu v prezentaci na časté chyby, které se objevily v projektových žádostech předložených v první výzvě k podávání žádostí.

 

Prezentace Společný sekretariát

Prezentace Regionální subjekty

 

Pro žadatele jsme připravili také webinář k přípravě žádosti v Jems a k nákladům na zaměstnance.  

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je stanoven na 30. listopadu 2023.

Všem zájemcům o náš program děkujeme za účast a těšíme se na kvalitní projekty!