2021 - 2027

2021 - 2027

Seznamte se s podpořenými projekty!

 

Počet schválených projektů

11

Schválené prostředky EFRR

17 551 367
|<<12>>>|