Novinky

Novinky

Nové termíny zasedání Monitorovacího výboru
10.07.2024

Dovolujeme si Vás informovat o nových termínech zasedání Monitorovacího výboru v roce 2025.

Semináře pro příjemce
13.06.2024

V červnu se v Českých Budějovicích a Brně uskutečnily první semináře pro příjemce programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. 

Fondy malých projektů Rakousko – Česko vyhlášeny
15.05.2024

Dne 13. 5. 2024 byly vyhlášeny Fondy malých projektů Rakousko – Česko (FMP People to people a FMP Kultura a cestovní ruch).

Slavnostní otevření cisterciáckých stezek ve Žďáře nad Sázavou
09.05.2024

CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou“ je název projektu, v rámci kterého cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě, město Žďár nad Sázavou, město Zwettl v Dolním Rakousku a cisterciácký klášter ve Zwettlu chtějí prezentovat historii a vliv působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu.

Společná pravidla způsobilosti
07.05.2024

NOVÁ VERZE

Změna postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg
30.04.2024

Upozorňujeme, že od 2. 5. 2024 dochází k dílčí změně v postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg.

Projekt Healthacross MED NET zahájen
18.04.2024

Zástupci Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Nemocnice Znojmo se dne 12. dubna 2024 setkali v rakouském St. Pöltnu a slavnostně zahájili realizaci projektu Healthacross MED NET (MED NET – Zdravotní Partnerství CZ-AT).

4. Monitorovací výbor
10.04.2024

4. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se uskutečnil ve dnech 2. a 3. dubna 2024 v Brně.

Semináře pro žadatele
26.02.2024

Společný sekretariát ve spolupráci s Regionálními subjekty připravil v únoru semináře pro žadatele. 

 

 

Programová příručka
30.01.2024

Nová verze Programové příručky a vyhlášení nové výzvy v systému Jems!

3. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
12.12.2023

3. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se uskutečnil ve dnech 5. a 6. prosince 2023 v hornorakouském Bad Leonfeldenu.

Představení úspěchů přeshraniční spolupráce
13.10.2023

Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 se 10. 10. 2023 ve Znojmě zúčastnilo 110 hostů.

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023
V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.
Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023
Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.
Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023
V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.