Termíny

Termíny

 LHŮTA PRO PODÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ   TERMÍN ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

22. března 2024 (14:00 hodin)

24. - 25. září 2024

30. září 2024 (14:00 hodin)

18. - 19. února 2025