Program

Program

Program Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce.