Myš

SOUHRNNÝ PŘEHLED ÚDAJŮ O PROGRAMU

86.821.148
Alokované prostředky
30
Počet schválených projektů
2
Členské státy
info Rakousko a Česká republika
13
Regionů
info Programové území tvoří 3 spolkové země (Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Vídeň) a 3 kraje (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Celkem se jedná o 13 regionů NUTSIII.
4
Priority
info Program podporuje projekty ve čtyřech tematických prioritách.
7
Specifických cílů
info Tematické priority jsou rozděleny do 7 specifických cílů.

Tematické priority

Priorita 1
Priorita 2
Priorita 3
Priorita 4
Priorita 1

Výzkum a inovace

Cíle:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, biotechnologie, IKT a digitální transformace, různé oblasti životního prostředí, biologické vědy, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.
 • Zlepšit stávající a posílit novou společnou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.
 • Zlepšit vhodnou komunikací přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám v příhraničí, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, a posílit výměnu informací mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna informací by měla probíhat vždy v kontextu přeshraničního regionu. 

Více informací

Mapa
Priorita 2

Klima a životní prostředí

Cíle:

 • Posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu a umožnit realizaci odpovídajících opatření založených na společné datové základně.
 • Zavést společné řízení rizik, společná přeshraniční řešení a investice za účelem zlepšení připravenosti na změnu klimatu.
 • Zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích změny klimatu a podpořit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.
 • Posílit výměnu přeshraničních znalostí a dat na podporu přiměřeného a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.
 • Realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a zvýšit připravenost na nepředvídatelné události, jako jsou povodně nebo sucha. Tento typ opatření zahrnuje aktivity v oblasti komunikace a zlepšení informovanosti pro širokou veřejnost.
 • Posílit přeshraniční výměnu znalostí a dat s cílem zlepšit informace o stavu biologické rozmanitosti v regionu a identifikovat vhodná opatření.
 • Realizace společných projektů zaměřených na zlepšení biologické rozmanitosti a ochranu přírodních stanovišť. 
 • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatství regionu a o potřebě jeho lepší ochrany.

Více informací

Mapa
Priorita 3

Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Cíle:

 • Zlepšit strategické základy pro přeshraniční vzdělávání.
 • Realizovat přeshraniční iniciativy založené na relevantních strategiích a výměně know-how.
 • Vytvořit kvalitní informační základnu o hlavních charakteristikách turistického kapitálu a služeb v cestovním ruchu v příhraničí, identifikovat klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního dědictví a cestovního ruchu (strategických pro přeshraniční region) a dále zajistit diverzifikaci turistických nabídek prostřednictvím integrovaných koncepcí cestovního ruchu pro známé i méně známé turistické destinace (např. zmírnění sezónnosti, prodloužení turistické sezóny, usměrnění toku turistů, předcházení „overtourismu").
 • Připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a přírodních památek.

Více informací

Mapa
Priorita 4

Přeshraniční správa

Cíle:

 • Zlepšit přeshraniční výměnu informací a dat za účelem podpory společných aktivit v oblasti administrativy a legislativy zaměřených například na odstraňování překážek přes hranice.
 • Podpora společných přeshraničních řešení k odstranění bariér a překážek způsobených různými právními a administrativními systémy.
 • Lepší přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi s cílem lépe řešit společné problémy v budoucnu.

Více informací

Mapa

Novinky

Nové termíny zasedání Monitorovacího výboru
10.07.2024

Dovolujeme si Vás informovat o nových termínech zasedání Monitorovacího výboru v roce 2025.

Semináře pro příjemce
13.06.2024

V červnu se v Českých Budějovicích a Brně uskutečnily první semináře pro příjemce programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. 

Fondy malých projektů Rakousko – Česko vyhlášeny
15.05.2024

Dne 13. 5. 2024 byly vyhlášeny Fondy malých projektů Rakousko – Česko (FMP People to people a FMP Kultura a cestovní ruch).

Slavnostní otevření cisterciáckých stezek ve Žďáře nad Sázavou
09.05.2024

CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou“ je název projektu, v rámci kterého cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě, město Žďár nad Sázavou, město Zwettl v Dolním Rakousku a cisterciácký klášter ve Zwettlu chtějí prezentovat historii a vliv působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu.

Řekli o nás

Person reviw
Nemocnice Znojmo
Znojmo

Na úvod mého emailu bych Vám chtěla velmi poděkovat za poskytnutý webinář, který byl velmi věcně a kvalitně provedený.

Person reviw
Zukunftsraum
Thayaland

Danke für die Informationen und das Webinar letzte Woche – es war sehr aufschlussreich.