4. Monitorovací výbor

4. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se uskutečnil ve dnech 2. a 3. dubna 2024 v Brně.

4. Monitorovací výbor

Členové Monitorovacího výboru schválili 10 projektů v celkovém objemu 12,8 mil. EUR (EFRR).

 Výběr schválených projektů:

  • V rámci projektu NanoPrecMed budou vyvíjeny nové terapeutické/diagnostické produkty založené na technologii nanobiočástic s perspektivou uplatnění na globálním trhu. Zároveň bude založeno konsorcium pro vzdělávání studentů a výzkumných pracovníků z průmyslové a akademické sféry.
  • Cílem projektu RESISOL je vyvinout inovativní metodu, která umožní uživatelům půdy nezávisle posoudit klimatickou odolnost jejich půdy a navrhnout jim vhodná opatření ke zvýšení klimatické odolnosti půdy.
  • Projekt Podzemní vody/Grundwasser se bude zabývat reálnými příčinami poklesu hladin podzemních vod v příhraniční oblasti Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska a navrhne účinná opatření pro řešení tohoto problému.
  • Partneři projektu CZonA opraví Muzeum Jemnicka, renovují zámek Dobersberg nebo halu pro lokomotivy a nádraží ve Waldkirchenu.

  

Nejbližší lhůta pro předkládání projektových žádostí: 30. září 2024, 14:00 hod.

Sledujte naše webové stránky, Facebook a LinkedIn, kde umisťujeme aktuální informace.