Fondy malých projektů Rakousko – Česko vyhlášeny

Dne 13. 5. 2024 byly vyhlášeny Fondy malých projektů Rakousko – Česko (FMP People to people a FMP Kultura a cestovní ruch).

Fondy malých projektů Rakousko – Česko vyhlášeny

Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu.

První průběžná uzávěrka příjmu žádostí je 8. července 2024 ve 14.00 hodin.

Regionální monitorovací výbor zasedá 11. září 2024.

Druhá průběžná uzávěrka příjmu žádostí je 15. listopadu 2024, Regionální monitorovací výbor bude zasedat 29. ledna 2025.

Semináře pro žadatele:

 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách správců fondů: 

Jihočeská Silva Nortica

https://silvanortica.com/zakladni-informace/

Euroregion Pomoraví

https://www.euroregion-pomoravi.cz/fmp/aktuality-fmp