Nové termíny zasedání Monitorovacího výboru

Dovolujeme si Vás informovat o nových termínech zasedání Monitorovacího výboru v roce 2025.

Nové termíny zasedání Monitorovacího výboru

  

Kontaktujte prosím Regionální subjekty a konzultujte s nimi své žádosti.

Těšíme se na Vaše projekty a přejeme Vám hodně úspěchů při zpracování projektové žádosti!