Projekt Healthacross MED NET zahájen

Zástupci Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Nemocnice Znojmo se dne 12. dubna 2024 setkali v rakouském St. Pöltnu a slavnostně zahájili realizaci projektu Healthacross MED NET (MED NET – Zdravotní Partnerství CZ-AT).

Projekt Healthacross MED NET zahájen

Zahájení projetu osobně podpořili zemský rada pro finance a nemocnice Ludwig Schleritzko, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, radní pro oblast sociálních věcí Jihomoravského kraje Jana Holomčík Leitnerová a předseda NÖ Landesgesundheitsagentur (Dolnorakouské zemské zdravotnické agentury) Alfred Zens.

Cílem je zlepšit kvalitu života díky lepšímu přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči v příhraničí.

Partneři budou v rámci projektu rozvíjet tři společné tematické oblasti s cílem:

  • vybudování přeshraniční sítě na téma paliativní péče, která povede ke zlepšení služeb nabízených klientům,
  • vytvoření společného virtuálního vzdělávacího centra v oblasti zdravotnictví a koncepce jeho využívání,
  • posílení společné přeshraniční spolupráce na téma „invazivní kardiologie“, která by měla vést k vybudování centra invazivní kardiologie v Nemocnici Znojmo.

Přejeme partnerům projektu mnoho úspěchů v realizaci!