Slavnostní otevření cisterciáckých stezek ve Žďáře nad Sázavou

Slavnostní otevření cisterciáckých stezek ve Žďáře nad Sázavou

CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou“ je název projektu, v rámci kterého cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě, město Žďár nad Sázavou, město Zwettl v Dolním Rakousku a cisterciácký klášter ve Zwettlu chtějí prezentovat historii a vliv působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu.

Slavnostní otevření cisterciáckých stezek ve Žďáře nad Sázavou

Ve Vyšším Brodě, Žďáře i Zwettlu vzniknou návštěvnická centra, která budou atraktivní formou prezentovat společné rysy cisterciánských klášterních krajin, ale i jejich mimořádná regionální specifika. Historicky poprvé bude turistům fyzicky zpřístupněna Rajská zahrada kláštera Zwettl.

Ve Žďáru nad Sázavou byly dne 27. dubna 2024 symbolicky otevřeny dvě cisterciánské stezky, které budou v rámci projektu vyznačeny. Obě stezky přiblíží ráz krajiny ovlivněné hospodařením cisterciáků, s rybníky, lesy, hamry a hospodářskými dvory. Součástí slavnostního otevření byla i vycházka s odborným výkladem určená široké veřejnosti. Návštěvnické centrum ve Žďáře nad Sázavou financované v rámci projektu vznikne ve Staré radnici.

Cisterciácké klášterní krajiny ve Vyšším Brodě, Žďáře nad Sázavou a Zwettlu jsou součástí sítě sedmnácti klášterních krajin z pěti evropských zemí, které propojuje společné dědictví v podobě cisterciáckého řádu. Mezinárodní síť cisterciáckých krajin CISTERSCAPES získala ocenění v podobě značky Evropské dědictví (European Heritage Label – EHL). Toto prestižní ocenění je udělováno Evropskou komisí pamětihodnostem, které symbolizují evropskou historii a ideály. Evropská unie vybírá pro toto označení památky, krajiny, místa a památníky každé dva roky.

Gratulujeme!