Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.
Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!

Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86.821.148 €.

V sekci Ke stažení naleznete Programovou příručku, která stanovuje základní pravidla, postupy a podmínky pro získání dotace a realizaci projektu. Příručka poskytuje přehled o specifikách Programu a provede žadatele fázemi projektového cyklu od vytvoření projektového záměru po schválení projektu.

Zde naleznete i Společná pravidla způsobilosti, která obsahují základní informace o způsobilosti výdajů projektů.

Pro podání projektové žádosti je nutné se zaregistrovat v monitorovacím systému Jems. Pokyny k vyplnění projektové žádosti naleznete zde.

Pro žadatele připravujeme školení v jednotlivých regionech. O termínech Vás budeme včas informovat.

Konzultujte Vaše projektové záměry s Regionálními subjekty.

Těšíme se na programové období plné zajímavých projektových námětů a přejeme Vám úspěšnou implementaci Vašich projektů!