Představení úspěchů přeshraniční spolupráce

Představení úspěchů přeshraniční spolupráce

Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 se 10. 10. 2023 ve Znojmě zúčastnilo 110 hostů.

Představení úspěchů přeshraniční spolupráce

Celkem bylo v programovém období 2014–2020 úspěšně realizováno celkem 91 tematických projektů a 504 malých projektů. Dosáhnout těchto pozoruhodných čísel se podařilo díky intenzivní spolupráci projektových partnerů, partnerů programu a kontrolorů. Akcí pořádanou ve Znojmě chtěli organizátoři vyjádřit vděčnost a uznání všem lidem, kteří k úspěchu programu přispěli. Význam programu pro přeshraniční vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou zdůraznili nejen zástupci všech šesti programových regionů, ale také osobně velvyslankyně Rakouska v České republice paní Dr. Bettina Kirnbauer. Těší nás velký zájem a účast na závěrečné akci programu a také vyjádření vůle k další přeshraniční spolupráci v programovém období 2021–2027!

Televizní reportáž z akce najdete zde.