Semináře pro žadatele

Společný sekretariát ve spolupráci s Regionálními subjekty připravil v únoru semináře pro žadatele. 

 

 

Semináře pro žadatele

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 100 zájemců různých organizací, které plánují předložení projektových žádostí. 

Zájemci byli seznámeni se základními pravidly programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 a novým monitorovacím systémem Jems. Zároveň upozornili zástupci Společného sekretariátu v prezentaci na časté chyby, které se objevily v projektových žádostech předložených v první výzvě k podávání žádostí.

 

Prezentace Regionálních subjektů               Prezentace Společného sekretariátu                                       

Termíny pro podávání projektových žádostí naleznete zde

Nejbližší termín pro podání projektových žádostí je stanoven již na 22. března 2024!

Všem zájemcům o náš program děkujeme za účast a těšíme se na kvalitní projekty!