Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Výzva je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.
Výzva je průběžná pro celé programové období a bude ukončena dne 31.12.2029.

Upozorňujeme, že Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je možné podat v souladu s podmínkami výzvy programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR a nejpozději v den podání monitorovací zprávy s prvními výdaji.

Odkaz naleznete zde.