Změna postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg

Upozorňujeme, že od 2. 5. 2024 dochází k dílčí změně v postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg.

Změna postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg

Nově je nutné žádost vytvořit v aplikaci DIS ZAD, která je dostupná na této adrese: https://www3.mmr.cz/zad. Po vytvoření žádosti je nutné vygenerovat žádost ve formátu PDF, tu elektronicky podepsat a předložit stejným způsobem jako doposud. Podrobnosti k postupu naleznete v aktualizovaném textu výzvy. 

Odkaz naleznete zde.

Výzva je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.
Výzva je průběžná pro celé programové období a bude ukončena dne 31.12.2029.

Upozorňujeme, že Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je možné podat v souladu s podmínkami výzvy programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR a nejpozději v den podání monitorovací zprávy s prvními výdaji.