Jems

Jems

Žádosti v Programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se podávají elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému Jems.

Systém je přístupný pouze pro registrované uživatele.

Vytvořte si účet na stránkách: https://jems.at-cz.eu/

Pokyny pro vyplnění projektové žádosti v Jems naleznete zde