Databáze expertů

Databáze expertů

Program Interreg Rakousko-Česko 2021-2027 hledá za účelem zajištění hodnocení kvality projektů spolupracovníky, kteří disponují odbornými znalostmi v souladu s programovými prioritami (Výzkum a inovace; Klima a životní prostředí; Vzdělávání, kultura a cestovní ruch; Přeshraniční správa). Cílem je zajistit pomocí standardizovaného kontrolního listu (momentálně ve fázi zpracování) optimální, nezávislé odborné hodnocení projektů. Bližší informace naleznete v dokumentu “Všeobecné informace“.

Zařazení do databáze expertů

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněný formulář „Formulář žádosti_experti“ a svůj životopis na adresu Společného sekretariátu: interreg.at-cz@noel.gv.at (rakouská část Společného sekretariátu v St. Pöltenu) nebo js.atcz@crr.cz (česká část Společného sekretariátu v Brně). V případě splnění požadovaných kritérií Vás budeme o přijetí do platformy expertů informovat prostřednictvím emailu.

Zajištění hodnocení projektů

Na základě Vaší odbornosti (podle potřeby v nepravidelných intervalech) budete v rámci nadcházejícího hodnocení kontaktování. V rámci přípravy se uskuteční setkání zaměřené na metodický postup procesu hodnocení. S každým hodnotitelem bude pro daný projekt uzavřena samostatná dohoda o provedení práce, která bude mimo jiné obsahovat podmínky a výši odměny za zpracované hodnocení projektové žádosti.