Předkládání a schvalování projektových žádostí

 LHŮTA PRO PODÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ   TERMÍN ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

30. listopadu 2023 (14:00 hodin)

2. - 3. dubna 2024

22. března 2024 (14:00 hodin)

24. - 25 září 2024

30. září 2024 (14:00 hodin)

18. - 19. února 2025