Monitorovací výbor

Registrace na 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027. 

Termín: 24. - 25. září 2024

Přihlaste se prosím nejpozději do 6. září 2024.