3. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

3. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 se uskutečnil ve dnech 5. a 6. prosince 2023 v hornorakouském Bad Leonfeldenu.

3. Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

Na tomto Monitorovacím výboru se poprvé schvalovaly projekty nového programovacího období v celkovém objemu přes 25,7 mil. EUR (EFRR), což představuje přes 32 % celkové alokace Programu. Projekty byly předloženy ve všech čtyřech prioritách.

Těší nás, že mezi schválenými projekty byly i dva Fondy malých projektů.

Seznam schválených projektů naleznete zde.

Společný sekretariát představil Komunikační strategii Programu. Informace o Programu naleznete nejen na našich webových stránkách, ale například i na YouTube, kde jsou k vidění webináře pro přípravu projektové žádosti.

Nejbližší lhůta pro předkládání projektových žádostí: 22. března 2024, 14:00 hod.

Sledujte naše webové stránky, Facebook a LinkedIn, kde umisťujeme aktuální informace.