Program 2021-2027

Program 2021-2027

Program spolupráce

Program INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. června 2022.