Seminář pro příjemce

Dne 12. června 2024 se uskutečnil v Českých Budějovicích první seminář pro příjemce programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. 

Seminář pro příjemce

Na seminář byli pozváni projektoví partneři, kteří mají již schváleny projekty Monitorovacím výborem. O seminář byl velký zájem. Do Českých Budějovic přijelo na 40 účastníků z jižních Čech. Kontroloři a Společný sekretariát seznámil účastníky s následujícími okruhy:

  • Role Centra pro regionální rozvoj České republiky v programu
  • Administrace projektu po schválení Monitorovacím výborem
  • Finanční řízení, způsobilé výdaje
  • Podávání zpráv v Jems
  • Publicita projektu
  • Veřejné zakázky

Během prezentace a přestávky měli účastníci možnost k výměně zkušeností a kladení dotazů.

Projektová dokumentace je k dispozici na webových stránkách programu v sekci ke STAŽENÍ.

Přejeme všem projektovým partnerům úspěšnou realizaci projektů!