Semináře pro příjemce

V červnu se v Českých Budějovicích a Brně uskutečnily první semináře pro příjemce programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. 

Semináře pro příjemce

Na semináře byli pozváni projektoví partneři, kteří mají již schváleny projekty Monitorovacím výborem. O semináře byl velký zájem. Do Českých Budějovic a Brna přijelo celkem na 110 účastníků. Kontroloři a Společný sekretariát seznámil účastníky s následujícími okruhy:

  • Role Centra pro regionální rozvoj České republiky v programu
  • Administrace projektu po schválení Monitorovacím výborem
  • Finanční řízení, způsobilé výdaje
  • Podávání zpráv v Jems
  • Publicita projektu
  • Veřejné zakázky

Během prezentace a přestávky měli účastníci možnost k výměně zkušeností a kladení dotazů.

Projektová dokumentace je k dispozici na webových stránkách programu v sekci ke STAŽENÍ.

Přejeme všem projektovým partnerům úspěšnou realizaci projektů!