Priorita 4 – Přeshraniční správa

Priorita 4 – Přeshraniční správa

Priorita 4 – Přeshraniční správa

Specifický cíl 4.1: Právní a institucionální spolupráce

Opatření:

Typ opatření 4.1a: Rozvoj společných strategií a výměna know-how

Cílem je zlepšit přeshraniční výměnu informací a dat za účelem podpory společných aktivit v oblasti administrativy a legislativy zaměřených například na odstraňování překážek přes hranice.

Příklady aktivit:

 • vytváření společných strategií v různých oblastech, jako je výzkum, technologie a inovace (VTI), vodní hospodářství, doprava a mobilita, přírodní a kulturní dědictví, zdravý životní styl, demografické změny, zdravotní péče, regionální rozvoj, služby na podporu podnikání, záchranné služby („IZS“),
 • shromažďování a zpracování kontextových informací v oblastech řešených programem spolupráce na podporu vzniku společných strategií,
 • vytváření společných strategií, struktur a komunikačních platforem pro výměnu zkušeností a know-how v oblasti cestovního ruchu.
Typ opatření 4.1b: Společné pilotní akce zaměřené na odstraňování překážek přes hranice

Cílem je podpora společných přeshraničních řešení k odstranění bariér a překážek způsobených různými právními a administrativními systémy.

Příklady aktivit:

 • společné aktivity a výměna know-how mezi aktéry veřejného života v relevantních tematických oblastech, např.
  • civilní ochrana a zvládání katastrof (např. spolupráce hasičských sborů, záchranných složek),
  • zdravotní péče,
  • vzdělání,
  • nakládání s odpady a recyklace,
  • ekologické dopravní koncepce.
Druh opatření 4.1c: Vytváření sítí a klastrové činnosti ke snížení administrativních a právních překážek

Cílem je lepší přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi s cílem lépe řešit společné problémy v budoucnu.

Příklady aktivit:

 • společné aktivity organizací podporujících malé a střední podniky (obchodní komory atd.); sem patří také vytváření sítí, podpora klastrových iniciativ, koordinační činnosti a další, 
 • institucionální spolupráce ke snížení administrativních a právních překážek,
 • spolupráce mezi veřejnými institucemi za účelem optimalizace služeb občanům a podnikům a pro splnění požadavků otevřené a moderní správy.