Furcellaran - inovativní biopolymer pro výrobu plastových fólií na biologické bázi

 - 17

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Alokované prostředky EFRR:

652 985,05 €

Číslo projektu:

ATCZ00042

Zkratka:

FURPLAST

Vedoucí partner:

Mendelova univerzita v Brně

Partneři projektu:

  • Kompetenzzentrum Holz GmbH

O projektu:

FURPLAST přináší revoluční přístup ve výrobě plastů s využitím síly přírody. Za pomoci furcellaranu, přírodního polysacharidu získaného z červených mořských řas, vytváříme udržitelné plastové fólie na biologické bázi (furcellaran bio-based films: FBBF). Prostřednictvím inovativních chemických úprav a pokročilých výrobních technik se snažíme vyvinout tepelně stabilní, biologicky odbouratelné alternativy plastů, které zmírňují dopad běžných plastů na životní prostředí.

Podrobnější informace

Projekt se zaměřuje na využití přírodního polysacharidu furcellaranu (produkovaného Furcellaria lumbricalis, červenou mořskou řasou) jako primárního materiálu pro výrobu tepelně stabilních fólií na biologické bázi se zlepšenými a vyváženými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Toho bude dosaženo chemickou modifikací furcellaranu pomocí tzv. „klick chemie“. Plastifikace furcellaranu pomocí nejmodernější technologie vytlačování taveniny zajistí efektivní a udržitelné výrobní procesy pro výrobu fólií na bio bázi furcellaranu (FBBF) ve velkém měřítku. To zahrnuje optimalizaci reakčních podmínek, zkoumání inovativních zpracovatelských technik a zajištění nákladové efektivity. Netoxický furcellaran je v přírodě hojný a nabízí žádoucí vlastnosti, jako je biologická rozložitelnost a udržitelnost. Proto použití FBBF jako zdroje uhlíku a dusíku přímo zvýší efektivitu využití a sníží množství a frekvenci aplikace hnojiv. Očekává se, že FBBF bude regenerovat půdu, poskytovat obnovitelné zdroje, podporovat biodiverzitu a optimalizovat svůj výkon v oběhovém hospodářství.

Projekt očekává dosažení následujících změn:

  • Snížení plastového odpadu: Podporou využívání bioplastů chce projekt přispět ke snížení plastového odpadu v životním prostředí.
  • Dopad na životní prostředí: Cílem projektu je minimalizovat dopad na životní prostředí spojený s výrobou a likvidací plastů pomocí obnovitelných a biologicky rozložitelných materiálů.

Výstupy projektu

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

  • Vývoj formulací FBBF: Projekt bude vyrábět FBBF, optimalizované pro specifické aplikace v průmyslových odvětvích, jako je obalový materiál, zemědělství a farmacie.
  • Výrobní procesy a manuály: Projekt poskytne manuály a protokoly pro efektivní a udržitelnou velkovýrobu FBBF, včetně doporučení pro získávání zdrojů, zpracování a kontrolu kvality.

Výstupy projektu budou přínosné pro různé zúčastněné strany, včetně:

  • Průmyslová odvětví: bioplasty nabídnou průmyslovým odvětvím ekologickou alternativu ke konvenčním plastům, která bude v souladu s cíli udržitelnosti a bude reagovat na požadavky spotřebitelů na produkty šetrné k životnímu prostředí.
  • Spotřebitelé: Projekt přispěje k dostupnosti plastových výrobků na biologické bázi, které jsou biologicky rozložitelné a mají snížený dopad na životní prostředí. To umožní spotřebitelům vybrat si udržitelnější produkty