Náklady na zaměstnance - Standardní jednotkové náklady

Náklady na zaměstnance - Standardní jednotkové náklady

V porovnání s předchozím programovým obdobím došlo v programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 ke změně způsobu vykazování nákladů na zaměstnance. Vykazování těchto nákladů již nebude probíhat na základě skutečných nákladů, nýbrž na základě jednotkových nákladů. Cílem je dosáhnout výrazného zjednodušení a zrychlení při vyúčtování výdajů a při jejich kontrole.

V programu jsou stanoveny 3 standardní (A, B a C) výkonnostní skupiny a 2 zvláštní výkonnostní skupiny (AA a CC) a jim odpovídající hodinové a měsíční sazby. 

Model výkonnostních skupin, včetně definic skupin a souvisejících fukncí a příkladů projektových rolí naleznete zde.

Další informace týkající se vykazování nákladů na zaměstnance na základě jednotkových nákladů naleznete v "Pokynu pro přiřazení pracovník k výkonnostním skupinám".