- 17
 - 1

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Alokované prostředky EFRR:

890 269,58 €

Číslo projektu:

ATCZ00047

Zkratka:

Clim-E-Do!

Vedoucí partner:

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Hana Cvachová

Partneři projektu:

  • Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
  • Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest
  • Klimabündnis Oberösterreich
  • Klimabündnis Niederösterreich

O projektu:

Hlavním cílem projektu je obohatit výuku na základních a středních školách o klimatickou výchovu, podpořit učitele/učitelky metodickými materiály, vzdělávacími semináři a exkurzemi, a propojit aktivně učitele/učitelky i žáky/žákyně z České republiky a Rakouska.

Podrobnější informace

Projekt podporuje rozvoj celé řady kompetencí u žáků i jejich pedagogů.

Na žáky základních i středních škol čeká tandemová spolupráce se školou za hranicí včetně závěrečné společné konference.

Učitelé se mohou aktivně zapojit do vedení žákovských mini-klima projektů, zúčastnit se seminářů, webinářů a vzdělávacích exkurzí.

Přínos projektu vidíme v těchto bodech:

a) rozvoj dvojjazyčných pedagogických metod, které společně vyvíjíme

b) prohlubování dlouhodobé spolupráce důležitých aktérů v oblasti klimatického vzdělávání

c) posílení společných akcí na podporu vzdělávání

d) inovování environmentální výchovy v propojení na aktuální klimatické vzdělávací metody

e) výměna know-how v oblasti školství

f) zlepšení kvality a rozšíření nabídky přeshraničního vzdělávání

g) aktivní zapojení cílové skupiny

h) síť napojených strategických partnerů, kteří projekt podpoří a budou také důležitými mediátory výsledků

i) udržitelnost aktivit

Výstupy projektu

Mezi výstupy projektu řadíme:

Až 1500 žáků se zapojí do pilotování vzdělávacích programů, dalších 1600 žáků se zapojí do mini-klimatických projektů v přeshraničních školních tandemech. Okolo 250 pedagogů bude proškoleno na řadě seminářů a webinářů. Zahraniční exkurze budou určeny pro 100 osob. Celý průběh projektu zastřeší online propojení všech účastníků aktivit a nově sestavená vzdělávací strategie. 

Výsledkem projektu je dlouhodobá síť spolupracujících organizací a vzdělávací strategie pro školy.

 

Výsledek 3.1 – RCR84: přeshraniční síť pěti organizací

Partnerská síť je chápána jako pevný základ pro dlouhodobou spolupráci zapojených organizací. Všechny projektové aktivity přispívají k propojení partnerů a dávají prostor k rozvoji spolupráce. Výstupy jsou přímo provázané s výsledky projektu.

 

Výsledek 3.1 – RCR104: vzdělávací strategie pro školy

Vznikne dvoujazyčný dokument, zaměřený na školy a jejich pedagogické pracovníky.

Vzdělávací strategie bude sloužit jako ulehčující materiál pro školy, aby mohly snadněji zapojit prvky klimatického vzdělávání do výuky. Aktivně zapojení pedagogové i žáci budou v roli mediátorů pro vytvořené vzdělávací programy i materiály. V šíření výsledků projektu hrají důležitou roli také strategičtí partneři. 

Výsledek cílí na změnu myšlení učitelů i žáků, aby dlouhodobě aktivně vnímali a řešili klimatické změny.